Vietinbank AMC

Ngày đăng tin: 21-09-2020
Quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở tại Khu Công Nông, phường Mạo Khê, huyện Đông triều, tỉnh Quảng Ninh..
Tên tài sản :
Xử lý Quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở tại Khu Công Nông, phường Mạo Khê, huyện Đông triều, tỉnh Quảng Ninh..
Giá tài sản :
940.000.000 đồng
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý: Hồ sơ pháp lý đầy đủ

Chi tiết tài sản

1. Tài sn bán đấu giá: Quyn s dng đất, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đất mang tên ông Nguyn Hu Tình và bà Đỗ Th Hoài

- Quyn s dng đất:

+ Địa ch: Khu Công Nông, phường Mo Khê, huyn Đông triu, tnh Qung Ninh

+ Tha đất s 01, t bn đồ s 01;

+ Din tích s dng: 102,6 m2;

+ Hình thc s dng: Riêng: 102,6 m2; Chung: không;

+ Mc đích s dng: Đất ti đô th;

+ Thi hn s dng: lâu dài;

+ Ngun gc s dng: Công nhn quyn s dng đất như giao đất có thu tin s dng đất, Nhn quyn s dng đất ca ông Nguyn Thành Lâm.

- Tài sn gn lin vi đất: 01 nhà bê tông ct thép, trước 03 tng, sau 04 tng, tng din tích sàn xây dng ~ 360 m2.

- Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 351348 do UBND huyện Đông Triều (nay là UBND thị xã Đông Triều) cấp ngày 08/04/2013.

2. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

Giá khởi điểm: 940.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi triệu đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm nghĩa vụ nộp các loại thuế, lệ phí để người mua được tài sản đấu giá đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật (người mua có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các loại thuế, lệ phí liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền, phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá).

- Bước giá: 10.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 180.000.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

3. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 08h00 ngày 17/9/2020 đến 16h00 ngày 09/10/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Quảng ninh; Địa chỉ: Số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Điện thoại liên hệ 02033.816.731)

4. Địa điểm xem tài sản: Từ 8h00 ngày 17/9/2020 đến 16h00 ngày 09/10/2020 tại Khu Công Nông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 đến 16h30 các ngày 07/10/2020, 8/10/2020, 09/10/2020.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 9h30 ngày 12/10/2020 tại trụ sở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Uông Bí; Địa chỉ: Số 466 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

7. Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh, địa chỉ: Số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

SĐT: 0203 3816731

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Uông Bí:

+ Địa chỉ: Số 466 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

+ Anh Vũ Viết Tuyền - CB QHKH (SĐT: 0988897909)

+ Anh Vũ Quang Hiền - Trưởng PGD Mạo Khê (SĐT: 0912458887)

+ Anh Bùi Minh Khuê - Phó phụ trách phòng Tổng hợp (SĐT: 0976450300)
Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ và nhận thông báo chi tiết tại:
VietinBank AMC
Số 76 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.
ĐT: (028) 6269 2020 - 3920 2020; Website: VietinBankAMC.vn;
Loading ...
Ý KIẾN / BẠN MUỐN MUA TÀI SẢN NÀY ?
(*)
(*)


(*)
TÀI SẢN XỬ LÝ CÙNG LOẠI
TÌM KIẾM TÀI SẢN